Anna Schröder - Acupunctuur & Coaching

Tel.: 06-44272408 - E-mail: info@annaschroder.nl - Regio: Bennekom - Heelsum - Renkum

Coaching

Wie goed voor zichzelf zorgt, kan het beste van zichzelf geven.

Individuele Coaching
Je staat stil bij je eigen ontwikkeling en functioneren. Neemt de tijd om naar jezelf te kijken, vragen te stellen, zaken onder ogen te zien en onderzoekt wat je werkelijk wilt.

Je wordt bewust van je kwaliteiten en leert belemmerende overtuigingen, die de expressie van je potentieel in de weg staan, te doorbreken. Je ontwikkelt nieuwe inzichten, maakt meer potentieel vrij en leert nieuw gedrag aan. Hierdoor ben je beter in staat om op jouw eigen wijze je doelen te bereiken.

Coaching is voor iedereen die:

 • ongenoegen ervaart in zijn huidige werk/situatie en die dat constructief wil veranderen
 • geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling en verbetering van het eigen functioneren,
 • zich ervan bewust is dat innerlijke groei leidt tot externe effectiviteit 

Coaching bij de volgende thema’s:

 • persoonlijk functioneren
 • stresshantering
 • motivatie/zingeving werk
 • assertiviteit
 • balans werk/privé
 • zelfbeeld/zelfvertrouwen
 • loopbaankeuzes
 • burnout
 • gebrek aan vitaliteit

Aanpak
Een coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken van 1½ à 2 uur. Tijdens de intake worden de persoonlijke doelstellingen gedefinieerd en afspraken gemaakt omtrent de frequentie van de gesprekken.Tussen de gesprekken werk je aan persoonlijke opdrachten. Aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats en wordt gekeken in hoeverre je persoonlijke doelstellingen zijn bereikt en welke vervolgstappen nog nodig zijn.