Anna Schröder - Acupunctuur & Coaching

Tel.: 06-44272408 - E-mail: info@annaschroder.nl - Regio: Bennekom - Heelsum - Renkum

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een uiterst effectieve behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen. EMDR is kortdurend, cliëntgericht, heeft een duidelijke, geprotocolleerde aanpak en heeft een stevige wetenschappelijke basis.
Heb je klachten, die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis, dan ben je over het algemeen na enkele EMDR sessies weer in staat om je normale bezigheden op te pakken.
Klachten
Klachten die kunnen ontstaan als gevolg van een of meer concrete, ingrijpende gebeurtenissen.emdr-1

  • Herbelevingen van de ervaring
  • Vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
  • Stress
  • Schaamte of schuldgevoel
  • Slecht humeur
  • Depressie
  • Piekeren / zorgen maken
  • Nervositeit

Wanneer wordt EMDR gebruikt

Over het algemeen ben je goed in staat om te herstellen van de psychische gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Vaak op eigen kracht of met behulp van steun uit je omgeving. Soms lukt dit echter niet. De gebeurtenis heeft dan een zodanige impact op de hersenen dat het zelfgenezend vermogen ontoereikend is. Hierdoor kunnen klachten van emotionele aard ontstaan, waardoor je beperkt wordt in je dagelijks functioneren. EMDR is dan een krachtige methode om dit herstellend vermogen te stimuleren.

Hoe werkt EMDR?
De therapeut vraagt de cliënt om aan de gebeurtenis terug te denken; inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Op deze manier wordt meer informatie over de traumatische beleving verzameld. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.
De gebeurtenis wordt opnieuw voor de geest gehaald. Maar nu gebeurt dit in combinatie met afleidende stimuli, zoals het uitlokken van oogbewegingen of het luisteren naar repeterende toontjes. Onder invloed van deze afleidende stimuli wordt het informatieverwerkingssysteem van de hersenen gestimuleerd en komt een herstelproces op gang. Hierdoor brengt EMDR constructieve, herkenbare veranderingen teweeg.

emdr-3

Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed reageren op EMDR. Inmiddels is EMDR een van de meest toegepaste methoden voor de behandeling van psychisch trauma. De resultaten zijn soms indrukwekkend.
Klachten van emotionele aard worden in veel gevallen reeds na enkele sessies als veel minder ervaren.
Wat zijn de effecten?
De EMDR methode heeft tot gevolg dat de herinnering aan een nare gebeurtenis haar kracht en emotionele lading verliest. We spreken dan van een desensitiserend effect. Vaak is dat het gevolg van het feit dat de mentale representatie van de gebeurtenis sterk verandert.

  • De herinneringsbeelden worden bijvoorbeeld kleiner of waziger. En het kan zelfs zo zijn dat er positieve aspecten van dezelfde situatie naar boven komen.
  • Daarnaast kunnen er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven.

Beide effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een geaccepteerde plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.
Zijn er ook neveneffecten?
Na afloop van een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Dat is natuurlijk goed.
In sommige gevallen kan dit de cliënt het idee geven om de regie even kwijt te zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet lang aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.
Het is aan te bevelen een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt. Deze onderwerpen kunnen dan in de volgende bijeenkomst aan de orde komen.
EMDR voor kinderen en adolescenten?
Ook voor kinderen en jeugdigen is EMDR een effectieve behandelmethode. Vooral ook omdat EMDR een non-verbaal kenmerk heeft en de tijd dat de cliënt is blootgesteld aan de gebeurtenis relatief kort is.
Meer info over EMDR
www.emdr.nl
www.emdrkindenjeugd.nl
Wikipedia